Senior developer s dlhoročnou praxou v oblasti vývoja softvéru, analýzy a implementácie Enterprise IS riešení.

 

Zručnosti:

Oracle DB – PL/SQL, SQL • MySQL – administrácia, SQL • MS SQL – administrácia, SQL • Java EE • Redhat JBoss AP (WildFly) Cluster – administrácia, deploy • Grails on groovy wep application framework na JVM s použitím Spring framework MVC/REST • Spring Boot • HTML ,CSS , Bootstrap, jQuery, Node.js • experimentálne React , Angular JS, Angular 2 , Thymeleaf • ASP, PHP • Uniface • UML modelovanie – MS Visio, Enterpise Architect, yEd • BPM procesná analýza • Implementácia biznis procesov v prostredí Adobe Lifecycle ES J2EE • Adobe Extended PDF forms – Návrh a realizácia PDF formulárov (v prostredí Adobe Lifecycle Workbench) • Visual Basic for aplications • všeobecne Java, OOP, Javascript, ECMA15+ • sieťové protokoly