Vedúci IT Analytik-senior konzultant s vyše 20 ročnou praxou v oblasti analýzy, vývoja,  implementácie a podpory ASR firmy a IS ako PM, vedúci tímu, vedúci projektu a člen tímu.

 

Zručnosti:

  • Definovanie a analýza používateľských požiadaviek
  • Používanie UML nástrojov (praktické používanie Rational Rose, Enterprise Architect)
  • Modelovanie procesov a tokov údajov
  • Návrh a implementácia DataWarehouse

 

  • Návrh a implementácia MDD štruktúr
  • Definovanie importných a transformačných funkcií pre import údajov do DW a MDD
  • Generovanie špecifických prehľadov pre TOP menežment
  • Výber a implementácia SW balíkov