Fullstack developer so 7 ročnou praxou v oblasti analýzy a vývoja softvéru a webových aplikácií

 

 

Zručnosti:

Jazyky:

 • C#
 • JS
 • SQL (postgreSQL, mariaDB a MySQL)
 • PHP
 • Java

Technológie a platformy:

 • NET (Core, EF, Razor)
 • AngularJS
 • jQuery
 • Laravel
 • WPF
 • MQTT
 • Spring boot (Maven, hibernate)
 • js
 • NPM
 • Less, Gulp
 • React

Štandardy, protokoly a iné:

 • http/https
 • MQTT
 • REST
 • SEPA/MT940
 • IIS