Developer s  niekoľkoročnou praxou v oblasti analýzy, vývoja a implementácie Enterprise IS.

 

Zručnosti:

Oracle DB – administrácia, PL/SQL, SQL • PostgreSQL – PL/PGSQL, SQL • Grails on groovy wep application framework na JVM s použitím Spring framework MVC/REST • Uniface • Isomorphic Smartclient javascript framework• jQuery • UML modelovanie – Enterpise Architect  •  Grafický Adobe software •  Unity