Senior IT Analytik – konzultant s 25 ročnou praxou v oblasti business a IT analýz, návrhov a modelovania procesov a organizačnej štruktúry, migrácii dát, implementácii IS, projektového manažmentu, lektorskej činnosti

 

Zručnosti:

Vedenie podvojného účtovníctva, finančné a daňové výkazníctvo

Vedenie mzdovej a personálnej agendy (mzdy, daňové priznania, agenda sociálneho a zdravotného poistenia, štatistické prehľady)

Znalosti legislatívy a analytické skúsenosti z nasledovných oblastí:

  • Dane
  • Sociálne poistenie
  • Zdravotné poistenie
  • Pracovné právo
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Správne konanie
  • Exekučný poriadok
  • e-Government