IT Analytik – konzultant /tester s praxou v oblasti analýzy, vývoja a implementácie informačných systémov.

 

Zručnosti:

Definovanie a analýza používateľských požiadaviek.