Senior developer s 25 ročnou praxou v oblasti vývoja softvéru, analýzy a implementácie Enterprise IS riešení s využitím moderných technológií a konceptov OOP

 

Zručnosti:

Oracle DB – PL/SQL, SQL • MySQL – administrácia, stored procedures, SQL • PHP, HTML, CSS, JavaScript, XML/XSD/WSDL/SOAP • MS Access/SQL/Visual Basic • Uniface • UML modelovanie – Enterpise Architect (reverse engineering) • Damgaard XAL • dBase/Clipper/Pascal