Senior IT Analytik – konzultant s viac ako 40 ročnou praxou v oblasti analýzy, vývoja a implementácie IS a podpory ASR firmy a IS ako PM, vedúci tímu a člen tímu.

 

Zručnosti:

  • Definovanie a analýza používateľských požiadaviek
  • Používanie UML nástrojov (praktické používanie Rational Rose)
  • Modelovanie procesov a tokov údajov
  • Návrh a implementácia DataWarehouse
  • Návrh a implementácia MDD štruktúr
  • Definovanie importných a transformačných funkcií pre import údajov do DW a MDD
  • Generovanie špecifických prehľadov pre TOP manažment
  • Výber a implementácia SW balíkov