Senior IT Analytik – konzultant s viac ako 20 ročnou praxou v oblasti business a IT analýz a návrhov informačných systémov

 

Zručnosti:

  • Definovanie a analýza používateľských požiadaviek
  • Modelovací jazyk UML 2.5
  • Modelovací nástroj Enterprise architect
  • Nástoje Altova
  • Objektovo orientovaná analýza a návrh IS
  • Integrácie IS