Senior developer s 20 ročnou praxou v oblasti analýzy a vývoja softvéru
 

Zručnosti:

Jazyky:

 • VHDL
 • UML
 • SQL
 • Assembler
 • C/C++/C#
 • JavaScript
 • PHP
 • Java
 • FoxPro

Technológie a platformy:

 • NET
 • AngularJS
 • jQuery
 • WPF
 • MSSQL
 • MySQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • SharePoint
 • LifeRay
 • IIS
 • Apache

Protokoly:

 • MQTT
 • SMTP
 • SNMP/AgentX
 • SOAP
 • REST