• JVP– Jednotný výber poistného – Sociálna poisťovňa
 • ZIUP – Zmenový individuálny účet poistenca – Sociálna poisťovňa
 • CRFO SP – Centrálny register fyzických osôb SP– Sociálna poisťovňa
 • Nákladový model SLP – Slovenská pošta
 • IS KONS – konsolidácia údajov finančnej správy
 • KIS ZPIS  – Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • IS ZP Apollo/Európska ZP
 • Nemocničný IS – Fakultná nemocnica Nitra/ UNB Petržalka 
 • EIS Concorde-DamgaardXAL– ekonomický informačný systém 
 • IS eKATKA – Informačný systém katastra nehnuteľností
 • ISKATRENA – Geodetický a kartografický ústav 
 • Tank monitor– informačný system pre správu a monitoring stavu pohonných hmôt pre Transpetrol s.
 • Riadiaci systém klimatizačnej jednotky pre firmu MEDACL, s.r.o.  
 • Priority Slovakia s.r.o. – IS – fakturačný modul, PHP +MySQL+ Apache 
 • SAS Automotive – Inteligentný skladsynchronizovaný výdaj komponentov
 • IS Workflow – ZSSK Cargo